Globalleşen dünya beraberinde insanların beklentilerinde de farklılaşmayı getirmektedir. İş dünyasında firma-müşteri ilişkileri gittikçe daha çok iç içe geçmekte ve herkesin beklentileri artmaktadır. Müşteri tatmin ölçüsünün giderek zorlaşmasına paralel olarak mal ve hizmet arzında yaşanan artışlarsa iş dünyasındaki rekabeti küresel ölçekte zorlaştırmakta ve firmaları yeni çözümlere yöneltmektedir. Firmalar buna uyum sağlamak için organizasyonlarını, yapılanmalarını ve kimi zamanda çalışma tarzlarını değiştirmekte, firma-müşteri-tedarikçi arasındaki engelleri kaldırmaya çalışmaktadırlar.Bunun için en sık başvurulan yöntemlerden birisi internet üzerinden müşterilere elektronik ticaret (e-ticaret) ile farklı çözümler sunmaktır. Bilindiği gibi “ticaret” ifadesi kavramsal olarak “mal veya hizmetin satın alınması ve satılması” işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda, internet üzerinde yapılması ise “e-ticaret” kavramını ortaya çıkarmıştır.
OECD tarafından 1997’de yapılan tanım “e-ticaret” konusunda en yaygın kabul görmüş olan tanım olup yasal zemini oluşturması açısından oldukça önemlidir.Bu çerçevede “e-ticaret” aşağıdaki eylemleri kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır:
 • Ticaret öncesi firmaların Elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi,
 • Firmaların elektronik ortamda buluşması,
 • Ödeme sürecinin yerine getirilmesi,
 • Taahhüdün yerine getirilmesi,
 • Mal veya hizmetin müşteriye teslimi,
 • Satış sonrası bakım, destek vb. hizmetlerin temin edilmesi.
“e-ticaret”in firmalara ve müşterilere sağladığı en önemli avantajlar firmaları müşteriye hizmette daha esnek bir yapıya kavuşturması, tedarikçiler ile mal satın alan firmaların daha yakın çalışmasına olanak sağlaması ve müşterilere daha hızlı cevap verilmesi olarak sıralanabilir. Yapılan bir araştırmaya göre, dünyada 1999 yılında 145 Milyar dolar olan firma-firma e-ticaret işlem hacminin, 2004 yılında 7 trilyon dolar rakamını aştığı tahmin edilmektedir. “e-ticaret” sadece nihai kullanıcılara değil,aynı zamanda da birbirleri ile alışveriş yapmak isteyen firmalara da yardımcı olmaktadır. “e-ticaret” firmalar arası ticarette maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin arttırılmasında önemli rol oynamaktadır.Tüm işlemler otomatik olarak bilgisayar ortamında yapıldığı için insan hatasından kaynaklanan riskler azalmakta ve personel masraflarından da önemli ölçüde tasarruf sağlanmaktadır.Ayrıca depolama maliyetlerini azaltmakta ve yeni ürün seçiminde yol gösterici olmaktadır.
Geleneksel pazarlama ve satış yöntemleri ile karşılaştırıldığında e-ticaret Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) çok önemli avantajlar getirmektedir. Ticaretin internet üzerinden sanal mağazalar ile yapılması ile birlikte günde 24 saat, haftada 7 gün açok ve dünyanın her yerinde şubesi olan mağaza açma, işletme maliyetleri, KOBİ’lerin karşılayabileceği seviyeye inmiştir. Bu işletmeler çok daha ucuz maliyetle dünyanın her yerine çok daha kolay ulaşmak imkanına sahip olabilmiştir. Bu sayede daha önce adı duyulmamış küçük işletmeler dünyanın en büyük şirketleri arasına girmeyi başarabilmektedir.
ELEKTRONİK TİCARETE BAŞLARKEN
 • Yapacağınız işin en iyisi olması için geçmiş deneyimlerinizi, beceri ve kaynaklarınızı iyi değerlendirin. Yapmak istediğiniz işe benzer diğer çalışmaları bu doğrultuda izleyin.
 • Bir iş planı çerçevesinde başarılı olmanız için gerekenleri tanımlayın. Bir alan adı alın!
 • Ticari olarak uymanız gereken hukuk kurallarını inceleyin.
 • Sizi ilgilendiren marka, copyright ve patentleri inceleyin. Bunlar sizin entellektüel sermayenizi korumak için çok önemlidir.
 • Kendinizi ve varsa yatırımcınızı korumak niçin yasal bir kimlik kazanın.
 • Kurumsal kimliğiniz ile ilgili çalışlmaları yapın.
 • Site tasarımı ve geliştirmeyi yavaş yavaş ve emin adımlarla yapın.
 • Kampanya ve pazarlama aktivitelerinizi iyi düzenleyin.